Dünyada bir çox inək cinsi vardır. İnsanların daha yaxşı qidalanma tələbləri, istehsalçıların daha çox gəlir əldə etmək istəyi, əhalinin sürətli artması, məhdud yem istehsal mənbələri və s. məsələlər daha yüksək məhsuldar heyvanlara sahib olmaq istəyinin əsas səbəbləri arasında sayıla bilər. Bundan əlavə, mal-qara məhsulları beynəlxalq ticarətdə mühüm yer tutur.

Holştein haqqında məlumat:

Görünüş xüsusiyyətləri:

 • Rəngləri Qara – Ağ, Qırmızı – Ağdır.
 • Qara və ağ hissələrin nisbəti heyvandan heyvana çox dəyişir.

Məhsuldarlıq xüsusiyyətləri

 • Həm ət, həm də süd üçün yetişdirilə bilər. Ancaq süd məhsuldarlığı baxımından daha çox süd üçün yetişdirilir.
 • Süd istehsalatı 5000-7000 litrə bərabərdir.
 • Hündürlüyü dişilər 145 ilə 155sm arasında, erkəkləri isə ortalama 160 sm olur
 • Yaxşı qidalanmada gündəlik çəki artımı 800 ilə 1200 qram arasında ola bilər.
 • Süddəki yağın miqdarı% 3 ilə 3,5 arasındadır. Canlı çəki 600 ilə 1000 kq arasında dəyişir.
 • Holstein erkək buzovları sürətlə inkişaf etdikləri üçün buzov əti istehsalında istifadə olunur.

SİMENTAL

   Görünüş xüsusiyyətləri:

 

 • Rəngi ​​sarı-ağ və ya qırmızı-ağ rənglidir. Baş, alın və kirpik ağ rəngdədir.
 • Bir çox xüsusiyyətinə görə yetişdiricilərin əsas seçimidir.

    Məhsuldarlıq xüsusiyyətləri

 • Canlı çəki: Erkək: 1100 – 1400 kq; Dişi: 600 – 900 kq
 • Hündürlüyü: Erkək: 150 – 165 sm; Dişi: 138 – 150 sm
 • Canlı çəki artımı: gündə 1350 – 1600 qr
 • Süd məhsuldarlığı: 6.500 litr
 • Yağ nisbəti: 4.2%

Holştein fiziki cəhətdən həssas bir heyvandır. Simental isə daha güclü və xəstəliklərə davamlıdır. Holstein daha az yem ilə daha çox süd vermək, Simental isə daha çox yem ilə daha çox ət vermək qabiliyyətinə malikdir. Simental cinsi ət istehsal etmək istəyənlər üçün ideal bir heyvandır.

İstehsalatda əsas məqsəd istehsal xərclərini azaltmaq və istehsal edilən məhsuldan daha çox pul qazanmaqdır. Bu dövrdəbəzi yetişdiricilər və investorlar yüksək ət verimi olan Simmentala üstünlük verə bilirlər. Bu həm də ölkənin kənd təsərrüfatını və buna görə heyvandarlıq siyasətinin gündəlik inkişaflara nə qədər açıq olduğunu göstərir. Bir çox yetişdiricilər cins seçimində dəqiq qərarlar verə bilmirlər. Bu seçimi etmək üçün süd yoxsa ət istehsalına önəm verilicəyi seçilməlidir. Bura da yemin maliyyəti, südün və ətin satış qiyməti kimi bir çox faktorlarda var. Holşteinlər ortalama olaraq ildə 6-7 ton süd verə bilirlər. Simmentalda isə bu 5-6 tondur. Kəsim zamanı Holşteynlərin erkəkləri 700, dişiləri 500, Simmentallar isə erkəkləri 800, dişiləri 600 kiloqrama malik olur.